Písomná otázka E-5931/09 Paweł Robert Kowal (ECR) Komisii. Návrh na označenie salámy Kiełbasa Lisiecka za chránené zemepisné označenie