Uznesenie o prístupe k zdravotníckej starostlivosti a liekom s osobitným zameraním na zanedbávané ochorenia