Vec T-544/08: Žaloba podaná 15. decembra 2008 – Hansen & Rosenthal a H & R Wax Company Vertrieb/Komisia