Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. novembra 2009.