Písomná otázka E-0015/09 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisii. Ukončenie utajovania informácií v súvislosti s haváriou lietadla letu spoločnosti Malév 30. septembra 1975 z Budapešti do Bejrútu a s hrobmi 17 zo 60 obetí