Nariadenie Komisie (ES) č. 752/2009 zo 17. augusta 2009 , ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Batata doce de Aljezur (CHZO)]