Písomná otázka E-0591/09 Frank Vanhecke (NI) Rade. Zákaz pre satelitný vysielač al-Manar