Písomná otázka E-1376/08 Ashley Mote (NI) Komisii. Mloky veľké