Písomná otázka E-5508/09 Cristiana Muscardini (PPE) Komisii. Seminár poľnohospodárskeho poradenského systému