Písomná otázka P-2865/08 Eluned Morgan (PSE) Komisii. Zamestnávanie v Európskej komisii