Písomná otázka P-4699/07 Silvana Koch-Mehrin (ALDE) Komisii. Vývozné dotácie pre potraviny