Písomná otázka E-5972/07 David Martin (PSE) Komisii. Prenos osobných údajov