Písomná otázka E-4626/08 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Vzdelávanie Macedóncov v Grécku