Písomná otázka P-6307/08 Thomas Ulmer (PPE-DE) Komisii. Biometrické údaje (odtlačky prstov)