Asia C-45/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.12.2009 (Hof van beroep te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Spector Photo Group NV ja Chris Van Raemdonck v. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Direktiivi 2003/6 — Sisäpiirikaupat — Sisäpiiritietojen käyttö — Seuraamukset — Edellytykset)