Дело C-45/08: Решение на Съда (трети състав) от 23 декември 2009 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel, Белгия) — Spector Photo Group NV, Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (Директива 2003/6 — Търговия с вътрешна информация — Използване на вътрешна информация — Санкции — Условия)