Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečív od 1. júla 2008 do 31. júla 2008 [Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES ]