Nariadenie Rady (EHS) č. 2785/76 zo 16. novembra 1976 o uzavretí zmluvy o hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou