Nariadenie Komisie (ES) č. 188/2008 z  28. februára 2008 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve