Регламент (ЕО) № 188/2008 на Комисията от 28 февруари 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора