Písomná otázka E-0305/09 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Samospráva Macerata (Taliansko): informácie o využití prostriedkov Spoločenstva, 2000 – 2006