Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 12. marca 2008.$