Písomná otázka E-1855/09 Luca Romagnoli (NI) Komisii. Informácie o využívaní finančných prostriedkov z programu Civitas samosprávou v meste Aosta