Vec C-8/07: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora z  13. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo