Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5021 – Mercapital/Carlyle/Arsys Group) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP