Písomná otázka E-0695/09 Ashley Mote (NI) Komisii. Strata podpory pre EÚ v Spojenom kráľovstve – časť 2