Písomná otázka E-3542/08 Jim Allister (NI) Komisii. Občianske slobody v Číne