Písomná otázka E-0566/07 Jens-Peter Bonde (IND/DEM) Komisii. Podniky, ktoré dostali subvencie na stiahnutie sa z trhu