Vec C-124/09: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. apríla 2009 — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat