Az Európai Parlament 2016. április 12-i jogalkotási állásfoglalása a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))