Písomná otázka E-5248/07 Jens-Peter Bonde (IND/DEM) Komisii. Právne akty, ktoré obsahujú odkazy na Chartu základných práv EÚ