Písomná otázka E-4412/08 Caroline Lucas (Verts/ALE) Komisii. Stratégia EÚ voči Kolumbii v oblasti obchodných preferencií a rokovaní o dohode EÚ-CAN