Písomná otázka E-3845/07 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Vznik mestského parku na ploche bývalého letiska Elliniko (Atény, Atika)