Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva