Globalno zavezništvo o podnebnih spremembahResolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2008 o oblikovanju Globalnega zavezništva o podnebnih spremembah med Evropsko unijo in na podnebne spremembe najobčutljivejšimi revnimi državami v razvoju (2008/2131(INI)