Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímyUznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (2008/2131(INI)