Ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomineEuroopa Parlamendi 21. oktoobri 2008. aasta resolutsioon ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomise kohta Euroopa Liidu ja kliimamuutustest enim mõjutatud vaeste arengumaade vahel (2008/2131(INI)