Písomná otázka E-5586/09 Glenis Willmott (S&D) Komisii. Náklady na dodatočné poskytovanie kyslíka osobám s postihnutím cestujúcim lietadlom