Nariadenie Komisie (ES) č. 112/2008 zo 6. februára 2008 , ktorým sa zapisujú niektoré názvy do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Nošovické kysané zelí (CHOP), Pardubický perník (CHZO), Aceite del Baix Ebre-Montsià alebo Oli del Baix Ebre-Montsià (CHOP)]