Písomná otázka E-5068/07 John Bowis (PPE-DE) a Georgs Andrejevs (ALDE) Komisii. Tuberkulóza vo východnej Európe a Strednej Ázii