Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5187 – Warburg Pincus/JPMP SK) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP