Predlog uredba Sveta o razširitvi določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. […] na državljane tretjih držav, za katere navedene določbe ne veljajo le na podlagi njihovega državljanstva