Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5409 – Strabag/Kemna/Wellmann) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP