Písomná otázka E-2838/07 Thomas Ulmer (PPE-DE) Komisii. Smernica o znížení obsahu fluoridu v minerálnej vode