Rozhodnutie Komisie z 25/04/2008 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.5089 - DOMO CHEMICALS / CARMEL OLEFINS / DOMO PROPYLENE JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)