Nariadenie Komisie (ES) č. 176/2007 z  22. februára 2007 , ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 958/2006