Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4539 – TPG/Silver Lake/Sabre) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP