Vec C-520/08 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z  24. septembra 2009 — HUP Uslugi Polska sp. z o.o. (predtým HP Temporärpersonalgesellschaft mbH)/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Manpower Inc. [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 7 ods. 1 písm. b) až d) a g) — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva I.T.@MANPOWER]