Písomná otázka E-1219/08 Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) Komisii. Porušenie európskych právnych predpisov, pokiaľ ide o plán cesty M-501 (Madrid, Španielsko)