Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1215 av den 21 augusti 2020 om registrering av aluminiumprofiler med ursprung i Folkrepubliken Kina